ΕΤΑΙΙPΙΑΠPOIONTANEAΦΩΤΟXAPTHΣΠΟΙΣΤ/ΤΙΚΑΕΠΙΚOINΩNIA

 

          Το  ξύλο  ήταν και είναι το  φιλικότερο  υλικό   στην  πορεία  της  εξέλιξης  του ανθρώπινου είδους. Η χρήση του, σύμφωνα με  τις  μοναδικές και  αναντικατάστατες ιδιότητές  του έδινε  πάντοτε  αποτελεσματικές  λύσεις  στις   κατασκευές , στα μέσα μεταφοράς και σε αντικείμενα απαραίτητα για τη διαβίωση του                                                                     ανθρώπου.                                                                                Σήμερα , μετά  από  μακροχρόνιες   συγκρίσεις  με  άλλα  υλικά  το μασίφ  ξύλο καθιερώνεται και επανακτά την χαμένη αξιοπιστία του σαν υλικό στη συνείδηση των                                                           καταναλωτών.                                                                      Με εμπειρία και γνώση , με επιλεγμένη ποιότητα πρώτων υλών , με  σύγχρονο μηχανολογικό   εξοπλισμό , σε   συνεργασία   με   ιδρύματα  και  φορείς  τεχνολογίας ξύλου   αλλά  και  με  σεβασμό  στο  περιβάλλον  και  στα  δάση   αναδεικνύουμε   τα ΕΥ του ξύλου.

 

 

 

 

 

 

                      

[ΕΤΑΙΙPΙΑ][ΠPOIONTA][NEA][ΦΩΤΟ][XAPTHΣ][ΠΟΙΣΤ/ΤΙΚΑ][ΕΠΙΚOINΩNIA]

eyxylon@otenet.gr

Copyright (c) 2010 By G.Ziogas All rights reserved.